Links

Faglige organisationer
NOBAB,Nordisk Forening for syge børns behov
NOBAB,Norden
Sverigewww.nobab.se 
Norge: desværre udgået
Finland: www.nobab.fi
Island: www.umhyggja.is
Danmark har ikke en webside.
hjemmeside: 
www.umhyggja.is
Find mere om NOBAB på Google
 

Sundhedsstyrelsen:www.sst.dk
Danske Regioner: www.regioner.dk

Dansk Sygeplejeråd: www.dansksygeplejeråd.dk 
"Fagbladet Sygeplejersken" har mange gode artikler om emnet.  www.sygeplejersken.dk
Fagligt selskab for børnesygeplejersker
med fagbladet: "Børnesygeplejersken" se under
Dansk Sygeplejeråd.

Lægeforeningen:www.laeger.dk
Dansk Pædiatrisk Selskab: www.paediatri.dk
Ugeskrift for læger: www.ugeskriftet.dk
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning: www.mpl.dk
International Medical Cooperation: www.imcc.dk

Danske Fysioterapeuter: www.fysio.dk
Danske Bioanalytikere:www.dbio.dk
Dansk Socialrådgiverforenig:
www.socialrdg.dk
Ergoterapeutforeningen:www.etf.dk
Dansk Psykolog Forening:www.danskpsykologforening.dk

BUPL,Forbundet for pædagoger og klubfolk: www.bupl.dk
Deres blad: Børn & unge har lejlighedsvis artikler om børn på hospitial:
ww
w.boernogunge.dk

For institutioner,pædagoger og studerende:
www.jagoo.dk


Bibliotekernes netguide:www.bng.dk

Listen fortsættes efterhånden

Patientforeninger
Patientforeninger er listet under: www.netpatient.dk samt Google

Børneafdelinger
Liste hos: Dansk Pædiatrisk Selskab:
www.paediatri.dk

Sundhedsportaler
Lægevagten: www.laegevagten.dk
www.netdoktor.dk/vagtlaegen/boern

NetDoktor: www.netdoktor.dk
Netbaby:www.b-a-b-y.dk
Netpatient:www.netpatient.dk
Sundhedsportal:www.sundhed.dk
Sundhedsguiden:www.sundhedsguiden.dk
Sundhedsinformation:www.sundhedsinformation.dk
www.sundhed.dk ("sygdomme" og derpå "sygdomstips")
Netsundhedsplejersker:www.netsundhedsplejerske.dk

Helse: www.helse.dk
Komiteen for Sundhedsoplysning:www.sundhedsoplysning.dk
Vigtige kostråd:  www.sundhedsrevolutionen.dk
Kræftens Bekæmpelse:www.cancer.dk
Syge børn:www.sygeboern.dk
Børns Vilkår: www.bornsvilkar.dk
Børnerådet:www.boerneraadet.dk
Dansk Selskab for Medicinsk Humor:
www.medicinskhumor.dk
Astmacare: www.astmacare.dk
Allergisk hverdag:www.allergiskhverdag.dk
Far,mor & børn:  www.farmorogborn.dk
Forældre og Fødsel:www.fogf.dk
Red Barnet:www.redbarnet.dk
Børn i sorg:www.boerns-sorg.dk
Carsten Vagn-Hansen: www.radiodoktoren.dk
Videns-og Forskningscenter for alternativ
behandling
: www.vifab.dk
Ministeriet for Videnskab,Teknologi og udvikling:
www.workindk.dk
Health Care for overlæger og praktiserende speciallæger: www.hospitalhealthcare.dk

Søg videre om emnet på Google

Undervisning:
Action for Sick Children, England
film og bøger til undervisning:
http://actionforsickchildren.org/index.asp?ID=183


Center for Undervisningsmidler og amtscentraler:
link følger

Diverse:
Fond: 
Børneulykkesfonden:www.borneulykkesfonden.dk
Gennem oplysning og forebygelse, arbejder Børneulykkesfonden for øget børnesikkerhed og færre børneulykker i Danmark.

Fond:
Ønsk efonden, for børn med livstruende sygdom
Landsforeningen Ønskefonden: www.onskefonden.dk
Børneforsikring: http://junoforsikring.dk/forsikringer/B%C3%B8rneforsikring
Kunst agentur. Kunst i børnehøjde til børneafdelinger, venteværelser etc. www.hyre-fenneberg.dk/dialog
Odense
 Fortællekreds en forening af mundtlige fortællere, som også benyttes på børneafdelinger:
www.odensefortaellekreds.dk
samt Fortællergruppen Børneliv: www.boerneliv.net
Playmobil Hospital:
 
http://www.playmotown.dk/shop/playmobil-hospital-47c1.html


listen fortsættes med tiden

 

 

 

 

 

 

 

Børn på hospital