Artikler fra Sygeplejersken

Artikler om børn på hospital fra Sygeplejersken og andre blade for sygeplejersker
Indsamlet af Lise Giødesen fra 1975-2001


Julefest på Blegdamshospitalet, - "for 100 år siden ......
Lotte Havemann, Sygeplejersken 51/2001

Legen ind i sygeplejen til børn
Claire Maria Welsh og Anette Sørensen, Sygeplejersken 36/98

De små har store smerter
Charlotte Rørth, journalist, Sygeplejersken 45/96

Vores viden må ikke gå tabt
Grethe Kjærgaard, journalist, Sygeplejersken 43/91

Manglende forebyggelse af småbørns sygdom
Anne Vesterdahl, Sygeplejersken 5/91

Sjælens brandsår
Birgitte Thiels, pårørende, Sygeplejersken 50/90

Sygehusindlæggelse af børn
Else Stenbak, Klinisk Sygepleje Dec. 1990

Børn på hospital
Lise Giødesen, Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr, 2 oktober 1998 14. årgang

Kuvøsebørn
Ulla Fasting, Klinisk Sygepleje nr.1. 1987

Legen ind i sygeplejen til børn
Anette Sørensen og Claire Maria Welsh

Medindlagte forældre
Philip Darbyshire og Susanne Højlund, Sygeplejersken 1/96

Over halvdelen kan tage hjem
Vibeke Rahbek. Sygeplejersken 6/96

Børns Mestringsevne
Lisbeth Mach, Sygeplejersken 1/94

Børn vænner sig ikke til smerten
Marianne Rørbæk, Sygeplejersken 1/94

Omsorgen huskes
Susanne Højlund, Sygeplejersken, 1/94

Barnets betingelser
Susanne Højlund
Sygeplejersken 1/94

Plads til følelser
Lisbeth Mach, Sygeplejersken 1/94

Frustrerede efter barnets indlæggelse
Kate Hovgaard, Sygeplejersken 7/90

Psykiske problemer grundlagt under kort indlæggelse som to-årig
Hanne Jensen, Sygeplejersken 9/88

Information til børn om undersøgelse og behandling
Klinisk Sygepleje, nr. 1.1987
 
Skal indlagte børn behandles efter myter eller behov
Else Stenbak, Sygeplejersken 12/82

Fysisk Isolation må ikke blive psykisk isolation
Susanne Rething, Sygeplejersken  1/81

Forberedelse af raske børn til hospitalsmiljøet.
En model til forebyggelse af børns negative reaktioner på hospitalsindlæggelse
Else Stenbak, Sygeplejersken nr. 10, 1080

Børnetegninger en udtryksmåde vi kan lære at forstå,
Anne Jacobsen, Sygeplejersken 40/79

Børn forberedes til hospitalsophold gennem undervisning og leg
Else Stenbak, Sygeplejersken 3/78

Det er uhyre vigtigt hvilken hjælp man tilbyder kriseramte
Lis Hilgaardl, Sygeplejersken 39-1976

Børns reaktion på indlæggelse: Angst og mareridt
Winni Bering, Sygeplejersken 2/75


 

 

 

 

 

 

Børn på hospital

</BODY